Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan het samenstellen en onderhouden van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op de website van de Nivå Liften bv wordt gepubliceerd onvolledig, gedateerd of onjuist is.

Daarom kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend en aanvaardt Nivå Liften bv geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van de website van Nivå Liften bv is verkregen.

Al het materiaal op deze site mag niet zonder schriftelijke toestemming van Nivå Liften bv worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan: info@nivaliften.nl.

Vragen met betrekking tot projecten, informatie of andere zaken / diensten van Nivå Liften bv, of door u geconstateerde onvolledigheden en / of fouten kunt u eveneens richten aan info@nivaliften.nl.